top of page


תהליך בנייה משותף
חשוב לנו לעבוד יחד עם הלקוח ולשלבו בתכנון הבית הנבנה על פי מידותיו.
התהליך מתחיל בהקשבה ובמחקר.
אנו לומדים מהלקוח על אורחות חייו, צרכיו וחלומותיו.

חוקרים את תנאי השטח, האקלים המקומי, כיווני השמש ומשטר הרוחות.

לכך משתלבים זכויות הבנייה, תקנות התכנון ותקציב הפרויקט.

מניסיוננו, חיבור נכון של כל אלה, יחד עם שיתוף פעולה פורה,
מביא ליצירה הרמונית ומאוזנת, בהקשר נכון לסביבה, ולאדם החי בתוכה.

אדריכלות בעינינו
אדריכלות הוליסטית מכילה היבטים מעשיים ורגשיים כאחד,

היא עוסקת במערכות יחסים בין מבנה לסביבתו, בין אדם וחלל.
תכנון איכותי ומחשבה מקורית מביאים ליצירה שלמה אחת,
הבונה את הקשר בין אדם לביתו – מפגש הרוח והחומר.


 

ליווי ייחודי
בעינינו, ניהול הביצוע בשטח חיוני להצלחת הפרויקט ואיכותו.
כהמשך לתהליך התכנון ומתוך היכרות עם הלקוח והמבנה העתידי,

אנו מספקים, באופן ייחודי, ליווי לאורך כל הדרך,

ומעורבים בכל שלבי התכנון, העיצוב והביצוע.

ניהול הפרויקט ופיקוח על הבנייה, תוך הקפדה ותשומת לב עד הפרט האחרון,

מוביל לשקט נפשי ללקוח, ומקיים תהליך בריא של הגשמת החלום למציאות.

bottom of page