top of page


תהליך בניה משותף
חשוב לנו לעבוד יחד עם הלקוח ולשלבו בתכנון הבית הנבנה על פי מידותיו.
התהליך מתחיל בהקשבה ובמחקר.
אנו לומדים מהלקוח על אורחות חייו, צרכיו וחלומותיו.

חוקרים את תנאי השטח, האקלים המקומי, כיווני השמש ומשטר הרוחות.

לכך משתלבים זכויות הבניה, תקנות התכנון ותקציב הפרויקט.

מניסיוננו, חיבור נכון של כל אלה, יחד עם שיתוף פעולה פורה,
מביא ליצירה הרמונית ומאוזנת, בהקשר נכון לסביבה, ולאדם החי בתוכה.

ליווי ייחודי
בעינינו, עיצוב פנים הוא חלק בלתי נפרד וחיוני להצלחת הפרויקט ואיכותו.
כהמשך לתהליך התכנון ומתוך היכרות עם הלקוח והמבנה העתידי,

אנו מספקים ליווי לאורך כל הדרך, תוך הקפדה ותשומת לב עד הפרט האחרון,

ומעורבים בכל שלבי התכנון, העיצוב והביצוע.

הליווי והשותפות נותנים ללקוח שקט נפשי וקיום תהליך בריא של הגשמת החלום למציאות.

אדריכלות בעינינו - מפגש הרוח והחומר
אדריכלות הוליסטית מכילה היבטים מעשיים ורגשיים כאחד,

היא עוסקת במערכות יחסים בין מבנה לסביבתו, בין אדם וחלל.
תכנון איכותי ומחשבה מקורית מביאים ליצירה שלמה אחת,
הבונה את הקשר בין אדם לביתו – מפגש הרוח והחומר.


 

bottom of page